ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης διαθέτει ένα αξιόλογο δίκτυο γεωπόνων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση μυκήτων και εχθρών.

Το δίκτυο αποτελείται από αξιόλογους γεωπόνους που δραστηροποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Πηνειού.

Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων βοηθά ώστε η χρήση των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων να είναι καλύτερα στοχευμένη με συνέπεια λιγότερες εφαρμογές.