ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Καλλιεργητικές τεχνικές

Το κλάδεμα των Ακτινιδίων  γίνεται με το χέρι με απλά ψαλίδια κλαδέματος και πριόνια. Το σχήμα κλαδέματος που επιδιώκεται είναι το ελεύθερο κυπελλοειδές, με προσπάθεια να επιτυγχάνεται ο καλός αερισμός του δέντρου το καλοκαίρι και η καλή έκθεση  στο φως.

Το κλάδεμα γίνεται από το Δεκέμβριο ως το Φεβρουάριο.

Αμέσως μετά το κλάδεμα ακολουθεί το δέσιμο του φυτού – δένδρου από το μήνα
Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο.

Συνεχίζουμε με το αραίωμα κατά το μήνα Μάιο ως τον Ιούνιο.

Ποτίζουμε όλο τον υπόλοιπο καιρό ως και το Νοέμβριο.
Τα κτήματα της περιοχής είναι αρδευόμενα σε ποσοστό περίπου 95%. Το πότισμα γίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό με αυτόματα μπέκ ( συνδεμένα με μοτέρ) και  νερά καλής ποιότητας που προέρχονται από πηγές της περιοχής.

Η συγκομιδή ξεκινάει περίπου στις αρχές Νοεμβρίου  και διαρκεί περίπου 1 μήνα. Πριν ξεκινήσει η συγκομιδή πραγματοποιείται έλεγχος βαθμού ωριμότητας των φρούτων από τους Γεωπόνους του Συνεταιρισμού και δίδονται οι απαραίτητες κατευθύνσεις για τον ακριβή χρόνο συγκομιδής. Μ’ αυτό τον τρόπο ελέγχεται η ποιότητα του συγκομιζόμενου προϊόντος και αποφεύγονται σε μεγάλο ποσοστό οι φυσιολογικές – μετασυλλεκτικές ασθένειες κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους.