ΕΔΑΦΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα εδάφη της περιοχής είναι ελαφριάς σύστασης, καλώς σταγγιζόμενα λόγω του επικλινούς, καλής γονιμότητας με ποσοστό οργανικής ουσίας 2-3% και pH 5,5-6.

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ημιορεινό με θαλάσσια επίδραση, υγρό με υψηλή βροχόπτωση και χιόνι τους Χειμώνες αλλά με ήπιες θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού έχουμε μέτριες θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία.