Οδηγίες & κρίσιμα σημεία για το Χειμερινό κλάδεμα της Ακτινιδιάς

No Comments
Οδηγίες & κρίσιμα σημεία για το Χειμερινό κλάδεμα της Ακτινιδιάς

Οδηγίες & κρίσιμα σημεία για το Χειμερινό κλάδεμα της Ακτινιδιάς

Την περίοδο αυτή και μετά τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, αρχίζουν τα κλαδέματα των οπωρώνων ακτινιδιάς. Το χειμερινό κλάδεμα της ακτινιδιάς μια πολύ σημαντική εργασία η οποία είναι απαραίτητη για την διασφάλιση καλής υγείας και παραγωγικότητας των φυτών και την παραγωγή καρπών υψηλής ποιότητας.

Για τον λόγο αυτό οι καλλιεργητές θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για την σωστή εφαρμογή του χειμερινού κλαδέματος στους οπωρώνες της ακτινιδιάς.

Με το κλάδεμα επιδιώκεται:

♦ Αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ ριζών και κόμης

♦ Η ρύθμιση της θέσης του αριθμού και του σχήματος των βραχιόνων, κλάδων και κλαδίσκων

♦ Η ρύθμιση της θέσης του αριθμού και του μεγέθους των καρποφόρων οργάνων

♦ Η απομάκρυνση των ξερών τμημάτων των φυτών καθώς και των προσβεβλημένων από εχθρούς και ασθένειες

♦ Η ρύθμιση της θέσης, του μεγέθους, του μεγέθους και της κατεύθυνσης της νέας βλάστησης

♦ Η διευκόλυνση του φωτισμού και του αερισμού της κόμης των φυτών

♦ Η ρύθμιση του αριθμού, του μεγέθους και κατ’επέκταση της ποιότητας των καρπών

♦ Η διευκόλυνση της καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών

♦ Η διευκόλυνση της κατεργασίας του εδάφους του οπωρώνα

Εικόνα 1,2: Δένδρο σε κρεβατίνα πριν και μετά το κλάδεμα

Εικόνα 1,2: Δένδρο σε κρεβατίνα πριν και μετά το κλάδεμα

Χειμερινό κλάδεμα ακτινιδιάς

Οδηγίες χειμερινού κλαδέματος

Το χειμερινό κλάδεμα γίνεται με βάση τον τρόπο καρποφορίας του φυτού και τις ιδιατερότητες της κάθε ποικιλίας

Το χειμερινό κλάδεμα επιβάλλεται να διενεργείται την περίοδο του λήθαργου των κληματίδων

◊ Έχει ως σκοπό:

1. Τη βράχυνση των βλαστών που καρποφορούν

2. Τη διατήρηση της παραγωγής κοντά στον κεντρικό σκελετό και τους βραχίονες του φυτού και

3. Την αφαίρεση καρποφόρων κεφαλών που καρποφόρησαν για δυο έτη και μετά τη δημιουργία βλαστών αντικατάστασης

Κρίσιμα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί κατά τη διενέργεια του χειμερινού κλαδέματος της ακτινιδιάς

♦ Η ανάπτυξη του φυτού πρέπει να γίνεται σε δυο κεντρικούς άξονες – βραχίονες οι οποίοι αποτελούν την βάση της παραγωγής του φυτού.

♦ Οι κλάδοι παραγωγής που θα αφεθούν πρέπει να έχουν καλής ποιότητας ξύλο, να έχουν αναπτυχθεί την περασμένη άνοιξη, να έχουν δεχθεί πλήρη ηλιοφάνεια και να είναι πλήρως ώριμοι – ξυλοποιημένοι.

♦ Να προτιμώνται ως κλάδοι παραγωγής αυτοί που ξεκινούν από τον κεντρικό άξονα του φυτού για να μην δημιουργούνται δευτερεύοντες άξονες που οδηγούν σε απώλεια παραγωγής.

♦ Η απόσταση των κλάδων παραγωγής να είναι όσο το δυνατόν σταθερή και περίπου 35-40cm

♦ Το επιθυμητό σχήμα που πρέπει να έχουν οι κλάδοι παραγωγής μεταξύ τους είναι το ψαροκόκαλο , ώστε να επιτυγχάνεται καλός αερισμός και φωτισμός του φυτού.

♦ Σε ένα πλήρες ανεπτυγμένο φυτό και ανάλογα με τη ζωηρότητα του κατά το χειμερινό κλάδεμα αφήνονται συνήθως 15-20 βέργες παραγωγής.

♦ Μετά το κλάδεμα ακολουθεί μηχανική καταστροφή των κομμένων κλάδων από το έδαφος του οπωρώνα

♦ Ακολουθεί χημική επέμβαση με ένα χαλκούχο σκεύασμα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς (Ενδεικτικός πίνακας επισυνάπτεται)

Οι καλλιεργητές θα πρέπει να τηρούν βασικούς κανόνες κατά το κλάδεμα των φυτών τους όπως:

1. Το κλάδεμα πρέπει να γίνεται όταν ο καιρός είναι ξηρός. Αυξημένη υγρασίας ευνοεί την ανάπτυξη μυκητολογικών προσβολών

2. Τα κλαδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να απολυμαίνονται (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 10%)

Δείτε εδώ το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων 

Ενδεικτικός Πίνακας εγκεκριμένων Μυκητοκτόνων στην καλλιέργεια της Ακτινιδιάς

Αφήστε μια απάντηση