ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ

Ο Δήμος Τεμπών καλεί επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4497/17 (ημερομηνία δημοσίευσης: 13.11.2017), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων και τους κατόχους

επαγγελματικών αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους βάσει του ν. 4264/2014, όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα με τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρήσουν τις άδειες έως τις 31 Μαρτίου 2018:

 

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, δεν υπερβαίνει το 15% του ετήσιου τζίρου τους και τα εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν υπερβαίνουν το 40% του ποσού του κατωφλιού της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..

ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιοσδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αϊτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21, γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή του ημερήσιου τέλους προσέλευσης στις λαϊκές αγορές, ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υΐγ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012     (ΒΊ199)    απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4497/17)

Για τη θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει υπέρ του Δήμου παράβολο ύψους 15 €

Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ. ΜΑΝΩΛΗ

Σκληρή ανταπάντηση της δημοτικής αρχής στο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο Τεμπών

Αν και τονίσαμε ότι δεν θα επανέλθουμε μέσω του τύπου (ηλεκτρονικού, γραπτού) στα ζητήματα που έθεσε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, αναγκαζόμαστε να το κάνουμε γιατί για μια ακόμη φορά ξεπέρασε τα εσκαμμένα, στην αγωνιώδη προσπάθεια που καταβάλλει  να βρίσκεται στην επικαιρότητα. 

 

Κατ’ αρχάς δεν υπάρχουν «άπλυτα», όλα είναι στο φως, διαφανή και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεση των συναδέλφων ανά πάσα στιγμή. Άλλωστε γνωρίζετε ότι έχει δοθεί εντολή να παραδίδεται άμεσα, σε κάθε ενδιαφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο ότι ζητήσει, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.  Τώρα, αν και πως θα παραλάβετε το Δήμο, θα τα πούμε στην ώρα τους.

Στην ουσία του θέματος:

Η εξόφληση των χρεών των σχολικών επιτροπών θα γίνει σταδιακά με τη βοήθεια του Δήμου, και η αναφορά μας στις μειώσεις και περικοπές των επιχορηγήσεων δεν αποτελεί δικαιολογία, αλλά πραγματικότητα.

Σχετικά με την οφειλή της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.  προς το Δήμο, που προέρχεται από το κόστος ενέργειας των αντλιοστασίων, τηρείται με απόλυτη συνέπεια ο διακανονισμός, ενώ το επιπλέον ποσό, προκύπτει από τον εκκαθαριστικό λογαριασμό των αντλιοστασίων και είθισται να εξοφλείται κατά προτεραιότητα. Είναι γνωστό ότι οφείλονται χρήματα στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. από τους Δημότες μας, ενώ γίνεται μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθούν τα τέλη άρδευσης σε χαμηλά επίπεδα για τους αγρότες και τους παραγωγούς. Να μην προσπαθεί λοιπόν ο συγγραφέας να εντυπωσιάσει με νούμερα.

Σε ότι αφορά την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, με φωτιστικά σώματα τύπου LED, δεν γνωρίζουμε από πού προκύπτει η αμφισβήτηση της μελέτης βιωσιμότητας της συγκεκριμένης επένδυσης. Αναφέρουμε λοιπόν, ότι σε σύνολο 5.270 φωτιστικών σωμάτων όλων των τύπων, η ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 1.152.476,01 kw/h, το ποσοστό μείωσης εκλυόμενων ρύπων σε 63,44% , ενώ η ετήσια μείωση δαπάνης οδοφωτισμού σε 172.871,40€. Σε αυτό το ποσό, εάν προστεθεί το κόστος συντήρησης και αγοράς συμβατικών φωτιστικών ήτοι 120.000,00 €/έτος αντιλαμβάνεται κανείς την ωφελιμότητα και την εξοικονόμηση χρημάτων που επιτυγχάνεται. Σε ότι λοιπόν αφορά τον ισχυρισμό του επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης, πως οι μόνοι ωφελούμενοι θα είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ο ανάδοχος του έργου, να του γνωρίσουμε πως το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προέκυψε μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την οικονομικότερη προσφορά επιτοκίου σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, ενώ η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με αξιόπιστη και αδιάβλητη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όλες οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες μας, είναι υπό την σκέπη του δημόσιου φορέα Κ.Α.Π.Ε (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), ενώ η οικονομία κλίμακος που επιτυγχάνεται, επιστρέφει ανταποδοτικά στους Δημότες μας.

Ίσως αυτό να ανησυχεί περισσότερο τον επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης!

https://paidis.com/2018/

Σε προεκλογικούς ρυθμούς η παράταξη «Νέα Δύναμη» Δ. Τεμπών

Από τη συγκέντρωση της δημοτικής ενότητας Γόννων

Σε ανακοίνωση της παράταξης «Νέα Δύναμη» Δήμου Τεμπών επισημαίνονται τα εξής:

«Με στόχο την εκλογική επιτυχία στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 στο δήμο Τεμπών, η παράταξη «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ» του Γιώργου Μανώλη, άρχισε να πραγματοποιεί συγκεντρώσεις των μελών της, όχι απλά για την διατήρηση της συνοχής της παράταξης, αλλά και για την οργάνωση και διεύρυνση αυτής.

Ήδη έγιναν οι πρώτες μιας σειράς συναντήσεων των μελών της παράταξης ανά δημοτική ενότητα, όπου καταγράφηκε η συσπείρωση των παλαιών στελεχών αλλά και η προθυμία νέων να συσπειρωθούν γύρω από την προσπάθεια του Γ. Μανώλη για την αλλαγή στη δημοτική αρχή. Συζητήθηκαν οι καινοτομίες που θα φέρει η ψήφιση του νόμου για την εκλογή των αυτοδιοικητικών οργάνων, όπου  καθιερώνεται η απλή αναλογική  και χαράχθηκε η στρατηγική διαλόγου και πρωτοβουλιών, με στόχο την συστράτευση νέων και άφθαρτων ανθρώπων ανεξαρτήτως πολιτικών προτιμήσεων, οι οποίοι θα έχουν την θέληση και τη δύναμη για συναίνεση και συνεργασία γράφοντας έτσι με τα δικά τους χέρια το αύριο του τόπου μας».

Η ανακοίνωση της παράταξης καταλήγει «Συνεχίζουμε ενωμένοι να ελπίζουμε, να οραματιζόμαστε και να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι μας αξίζει και μας πρέπει άλλο μέλλον από αυτό που μας προσφέρουν και μας τάζουν. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Μόνο αυτοί που έχουν αποδείξει πως ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους. Έφτασε ο καιρός  της πραγματικής αλλαγής. Η ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη . Ήρθε η ώρα να πάμε το δήμο μας μπροστά…..».

http://www.larissanet.gr/2018/03/23/se-proeklogikous-rythmous-i-parataxi-nea-dynami-d-tempon/

Σε Πυργετό και Αιγάνη η Άννα Βαγενά

Στις τοπικές κοινότητες Πυργετού και Αιγάνης του Δήμου Τεμπών παραβρέθηκε την Κυριακή 18 Μαρτίου η βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Λάρισας Άννα Βαγενά στο πλαίσιο περιοδείας της στην περιοχή.

Η βουλευτής συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Κολλάτο Κωνσταντίνο και τον Αντιδήμαρχο κ. Ζάχο Βασίλειο και υποσχέθηκε ότι θα συνδράμει στις τοπικές καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις φέρνοντας την παράσταση «Ο Γάμος» της Βάσας Σολωμού Ξανθάκη τόσο στον χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων της Αγίας Τριάδας στη Ραψάνη όσο και στο θέατρο της Αιγάνης.

Ενημερώθηκε επιπλέον για τις πολιτιστικές δράσεις του θεάτρου Αιγάνης από τον κ. Χρήστο Χαλτούπη, εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγάνης, για τις οποίες και συνεχάρη τον Σύλλογο,  αλλά και για άλλα προβλήματα της περιοχής πέραν των πολιτιστικών, για τα οποία δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει στην επίλυσή τους.

Δήμος Τεμπών: Ημέρα μνήμης για το Μαρίνο Αντύπα

Ο Μαρίνος Αντύπας ήταν υπέρμαχος των λαϊκών ελευθεριών και των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου, κυρίως των ανθρώπων του μόχθου. Αγωνίστηκε σ’ όλη του τη ζωή για την αφύπνιση του λαού, και μάλιστα των αγροτικών και εργατικών τάξεων, με αποτέλεσμα να πέσει θύμα δολοφονίας στον Πυργετό, στις 8 προς 9 Μάρτη του 1907.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση στον τόπο δολοφονίας του Μαρίνου Αντύπα, οπου και στέκει ο ανδριάντας του απο τον ιερέα του χωριού πατέρα Αλέξανδρο Ρούσσο ,ακολούθησαν χαιρετισμοί επισήμων και κατάθεση στεφάνων .

Τέμπη 2

Δήμαρχος Τεμπών Κώστας Κολλάτος :

Τιμάμε τη μνήμη του ανθρώπου που έδωσε τη ζωή του για τους κολίγους και ήταν η αφορμή του γενικού ξεσηκωμού των αγροτών.

Ο Μαρίνος Αντύπας τιμάται στον Πυργετό επειδή εδώ δολοφονήθηκε για αρχές και αξίες κοινά αποδεκτές και για τους αγώνες του για την αγροτική τάξη.

Αγωνίστηκε για τις λαϊκές ελευθερίες και τα φυσικά δικαιώματα των ανθρώπων.

Βρέθηκε στο πλευρό των Κρητών κατά την Κρητική Επανάσταση.

Έκανε πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες.

Πραγματοποίησε συλλαλητήρια.

Διώχθηκε.

Δικάστηκε, φυλακίστηκε και τελικά δολοφονήθηκε.

Η ζωή, ο αγώνας και ο χαμός του Αντύπα είναι ζωντανή μνήμη και διαρκής θύμηση.

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ!

 

Τέμπη 5

Ακολούθησε χαιρετισμός του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας κ.Απόστολο Μπέμπη ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού,της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κα Άννα Βαγενά,του βουλευτή της Ν.Δ κ.Μάξιμο Χαρακόπουλο,η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία για τον Μαρίνο Αντύπα απο την καθηγήτρια μουσικής του Γυμνασίου Πυργετού κα Ελευθερία Καλύβα.

Τέμπη 4

Τέμπη 3

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμη ,οι αντιδήμαρχοι κ.Βασίλης Ζάχος, Αστέριος. Σαϊτης,οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Γεώργιος Μανώλης,Ευθύμιος Μπουζέκης, Αχιλλέας Διψάνας,Αθανάσιος Καραναστάσης , Γιώργος Νικολάου, Χρήστος Τσάτσαρης, η πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΕΠ κα Ξανθή Ζησάκη,ο πρόεδρος του Κοινωνικού Παντοπωλείου κ. Λάμπρος Ζάρρας,οι πρόεδροι τοπικών Κοινοτήτων Πυργετού κ. Αθ. Λαϊνας, Αιγάνης κ.Κώστας Ζαφείρης ,Ραψάνης κ.Νικόλαος Γαγάρας , εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου.

Πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων απο τον Δήμαρχο Τεμπών κ.Κώστα Κολλάτο , την Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ.Άννα Βαγενά,του βουλευτή της ΝΔ κ.Μάξιμο Χαρακόπουλο του εκπροσώπου του Περιφερειάρχη κ.Απόστολου Μπέμπη,του προέδρου τοπικής κοινότητας Πυργετού κ.Αθανάσιο Λαίνα,του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυργετού ,της ομάδας παραγωγών Αιγάνης .

Τέμπη 6

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η υπάλληλος του Δ.Τεμπών κα Πέρσα Ευαγγέλου.

http://www.larissanet.gr/2018/03/18/dimos-tempon-imera-mnimis-gia-to-marino-antypa/

Ερωτήματα Γ. Μανώλη για ρύθμιση οφειλών της ΔΕΥΑΤ

Ερωτήματα απευθύνει ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και δημοτικού συμβούλου Δ. Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης προς τον Δήμαρχο Τεμπών & Πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ κ. Κων/νο Κολλάτο. Αναλυτικά, επισημαίνει τα εξής:

«Σχετικά με την ρύθμιση οφειλών της ΔΕΥΑΤ προς το δήμο Τεμπών, προέκυψαν ζητήματα τα οποία

χρήζουν απαντήσεων, γιατί όπως αποδείχθηκε για ένα τόσο σοβαρό θέμα φερθήκατε με περισσή επιπολαιότητα και προχειρότητα.   Και ερωτώ:

1ον Γιατί κατά την διαδικασία ρύθμισης του χρέους της ΔΕΥΑΤ προς το Δήμο δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες (άρθρο 14 του Ν. 4483/2017);

2ον Ποιος αιρετός υπέγραψε την ρύθμιση του χρέους μη τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες και γιατί;

 

3ον Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της ζημιάς που θα υποστεί η ΔΕΥΑΤ;

4ον Πότε και πώς θα γίνει  η άμεση απόδοση του οφειλόμενου ποσού από τη ΔΕΥΑΤ στο δήμο Τεμπών;

Τέλος  με την κοινοποίηση  του παρόντος εγγράφου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας , ερωτάτε ο Συντονιστής της παραπάνω διοίκησης, αν θα κινηθεί η διαδικασία απόδοσης ευθυνών στα αιρετά όργανα για παράβαση καθήκοντος, τη στιγμή που δεν τηρήθηκαν οι  προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες (άρθρο 14 του Ν. 4483/2017)».

Στο ΕΣΠΑ δράσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και τις ακτές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η πράξη «Δράσεις ενημέρωσης κοινού για το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ ως προς τη Σύνταξη Μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας και την Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για 2016-2023» προϋπολογισμού 160.000€, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό της Απόφασης Ένταξης της.

Η συγχρηματοδότηση είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, ενώ Δικαιούχος είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα:

  • Υποέργο 1 με τίτλο: «Σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2017-2023», Π/Υ 38.000€ και
  • Υποέργο 2 με τίτλο «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2017-2023», Π/Υ 122.000€.
 

Το Μητρώο Ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης απορρέει από το Άρθρο 7 της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (άρθρο 6 της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ) και αρχικά καταρτίστηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΥΠΕΝ) το 2011 ενώ με το παρόν έργο το μητρώο θα επικαιροποιηθεί και θα εμπλουτιστεί με νέες ακτές κολύμβησης. Στόχος των ταυτοτήτων είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Κατά την κατάρτιση (στην περίπτωση ένταξης νέων ακτών), την επανεξέταση και την ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που προέρχονται από την παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και τις αξιολογήσεις αυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ.

Η ενημέρωση του κοινού μέσω πινακίδων, απορρέει από το Άρθρο 13 της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (άρθρο 12 της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ) και αποτελεί υποχρέωση οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου στο κοινό με τοποθέτηση πινακίδων σε εύκολα προσβάσιμα σημεία εφόσον είναι εφικτό. Οι ενημερωτικές πινακίδες συντάσσονται με βάση τα κείμενα του μητρώου ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης και περιλαμβάνουν ευκολονόητο κείμενο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα με αναφορά στη γενική περιγραφή των κολυμβητικών υδάτων, στην πιο πρόσφατη ταξινόμηση των υδάτων και στα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων φορέων.

Το σύνολο των παρακολουθούμενων σημείων, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, οι ταυτότητες των υδάτων κολύμβησης, αναρτώνται στον ιστότοπο www.bathingwaterprofiles.gr της ΕΓΥ του ΥΠΕΝ.

http://www.larissanet.gr/2018/03/17/sto-espa-draseis-gia-tin-poiotita-ton-ydaton-kolymvisis-kai-tis-aktes-tis-perifereias-thessalias/

Έργα 3 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης

Δύο νέα έργα που έχουν σαν στόχο την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και τον περιορισμό των διαρροών σε περιοχές των Δήμων Αγιάς και Τεμπών, εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα έργα αυτά είναι:

1) ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, προϋπολογισμού 1.767.768,80 ευρώ

2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, προϋπολογισμού 1.328.785,24 ευρώ

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Σε συνεργασία με τους Δήμους Τεμπών και Αγιάς υποβάλαμε στο τομεακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εγκρίθηκαν, δυο περιβαλλοντικά έργα, δυο έργα νερού. Τα έργα αυτά έχουν σαν στόχο τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών. Παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση για την δημιουργική συνεργασία».

http://www.larissanet.gr/2018/03/15/erga-3-ekat-evro-gia-tin-anavathmisi-ton-diktyon-ydrefsis/

«Στον αέρα η ολοκλήρωση του κόμβου στον Πυργετό»

Με την υπ’ αριθμόν 3089/2018 ερώτησή του προς τον Υπουργό Υποδομών ο κ. Μπαργιώτας ζητούσε να μάθει πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του πλήρους κόμβου στον Πυργετό. Από την ημέρα παράδοσης του έργου τον Απρίλιο του 2017 λειτουργεί στο σημείο ημικόμβος και μόνο για όσους κατευθύνονται στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες που κατευθύνονται στο ρεύμα προς Αθήνα να μην μπορούν να προσεγγίσουν την Κοιλάδα των Τεμπών και τα παράλια του Ν. Λάρισας.

Σην απάντησή του το Υπουργείο Υποδομών αναφέρει εμμέσως ότι η κατασκευή του πλήρους κόμβου είναι στον αέρα, καθώς εξαρτάται από την παράδοση μελέτης από την παραχωρησιούχο εταιρία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίο». Η εταιρία, εκμεταλλευόμενη τις διαδοχικές τροποποιήσεις των συμβάσεων παραχώρησης που ήταν ήδη με δυσμενείς προς το δημόσιο όρους, πλέον φαίνεται να συνδέει την εκπόνηση της μελέτης για τον πλήρη κόμβο στον Πυργετό με την  μεταφορά του σταθμού διοδίων μέσα στην Κοιλάδα των Τεμπών. Στην απάντηση αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «η ολοκλήρωση της κατασκευής πλήρους κόμβου στον Α/Κ Ραψάνης, συναρτάται άμεσα με την μετεγκατάσταση του σταθμού Διοδίων Πυργετού στα Τέμπη, διότι δεν είναι δυνατή βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης η τοποθέτηση πλευρικών διοδίων στον κόμβο».

Με άλλα λόγια, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής βρίσκονται «όμηροι» των διαφωνιών μεταξύ Υπουργείου και Παραχωρησιούχου εταιρίας. Επιπλέον, δεν φαντάζει καθόλου πειστική η εξήγηση ότι δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση πλευρικών σταθμών διοδίων στον κόμβο, που θα προφύλασσε την εταιρία από τυχόν διαφυγόντα κέρδη, καθώς είναι κάτι που κατασκευάζεται σχετικά εύκολα και με μικρό κόστος, όπως έχουμε δει από τους δεκάδες πλευρικούς σταθμούς που έχουν κατασκευαστεί σε όλο το μήκος της εθνικής οδού. Ποιος είναι άραγε ο πραγματικός λόγος που δεν επιτρέπει την τοποθέτηση πλευρικών διοδίων μετά την κατασκευή του πλήρους κόμβου στον Πυργετό;

http://www.larissanet.gr/2018/03/14/ston-aera-i-oloklirosi-tou-komvou-ston-pyrgeto/

Συνημμένα

Εργα 25 εκατ. ευρώ για επιδιορθώσεις από ζημιές

 Με 3,5 εκατ. ευρώ η συντήρηση της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας – Φαρσάλων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Αναλυτικά ο κατάλογος των έργων που εγκρίθηκαν στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο

  
 

Με 3,5 εκατ. ευρώ, από το ΠΔΕ Θεσσαλίας, θα χρηματοδοτηθεί η συντήρηση της -ακατάλληλης σε διάφορα σημεία- παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας – ΦαρσάλωνΜε 3,5 εκατ. ευρώ, από το ΠΔΕ Θεσσαλίας, θα χρηματοδοτηθεί η συντήρηση της -ακατάλληλης σε διάφορα σημεία- παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας – Φαρσάλων

 

Νέα έργα που θα επιδιορθώσουν ζημιές που προκλήθηκαν σε υποδομές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τον Νοέμβριο του 2017, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας κατά την τελευταία του συνεδρίαση, προχθές. Είναι έργα που αφορούν σε όλη τη Θεσσαλία και θα χρηματοδοτηθούν με 67 εκατ. ευρώ από το ειδικό πρόγραμμα καταστροφών μετά από απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Α. Χαρίτση και αίτημα του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κων. Αγοραστού.

Από αυτά, τα 25 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στον νομό Λάρισας όπου, καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές σε οδικά δίκτυα και δίκτυα υποδομών που προκλήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, κυρίως στους Δήμους της Αγιάς και των Τεμπών.

Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα χρηματοδοτηθούν με άλλα 16,6 εκατ. ευρώ, τα έργα που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών στις παλαιές εθνικές οδούς, Φαρσάλων – Λάρισας, Φαρσάλων – Βόλου, Τυρνάβου – Ελασσόνας, Λάρισας – Βόλου και Φαρσάλων – Δομοκού.

Σημαντικό είναι επίσης το έργο (προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ) της αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στα Τρίκαλα και ειδικότερα για την αντιπλημμυρική προστασία και τον καθαρισμό της κοίτης στους παραπόταμους του Πηνειού ποταμού.

Με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κων. Αγοραστό, με αφορμή την έγκριση έργων από το Περιφερειακό Συμβούλιο να σημειώνει στην «Ε» πως «με στρατηγική, με προγραμματισμό και συνεργασία πετυχαίνουμε να σχεδιάζουμε και να εκτελούμε έργα ουσίας για τους Θεσσαλούς και τις καθημερινές τους ανάγκες. Έργα με τα οποία ικανοποιούνται έτσι οι ανάγκες των ανθρώπων της υπαίθρου, της εργασίας και των ανθρώπων της παραγωγής. Δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας χωρίς να παραβλεφθεί η διάσταση της ενίσχυσης της τοπικής, της πραγματικής οικονομίας».

ΕΡΓΑ

Αναλυτικά τα έργα που αφορούν στον νομό Λάρισας και τα οποία εγκρίθηκαν στο προχθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως και ο προϋπολογισμός τους, έχουν ως εξής:

ΦΡΑΓΜΑΤΑ

Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων στον ποταμό Πηνειό στις θέσεις 5ου αντλιοστασίου – Ομολίου – Παλαιοπύργου 200.000 ευρώ. Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων σε παραποτάμιες θέσεις του Ενιπέα ποταμού περιοχής Φαρσάλων 100.000 ευρώ.

ΔΡΟΜΟΙ

Συντήρηση παλαιάς εθνικής οδού (ΠΕΟ) Τυρνάβου – Ελασσόνας 1.000.000 ευρώ. Συντήρηση, αποκατάσταση ΠΕΟ Φάρσαλα – Λάρισα 2.000.000 ευρώ. Διαμόρφωση κόμβων – νησίδων οδικού δικτύου Λάρισας 700.000 ευρώ. Αποκατάσταση δρόμου προς υδραγωγείο Σωτηρίτσας 60.000 ευρώ. Αποκατάσταση βελτίωση – τεχνικά έργα στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Λάρισας 500.000 ευρώ. Συντήρηση ΠΕΟ Φάρσαλα-Δομοκός όρια νομού 1.500.000 ευρώ. Συντήρηση ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου 1.800.000 ευρώ.

Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 9 από διασταύρωση ΠΑΘΕ (ύψος Πυργετού) έως έξοδο Πυργετού προς Κρανιά από θεομηνία 595.000 ευρώ. Άρση καταπτώσεων – αποκατάσταση τεχνικών στην παράκαμψη Κρανιάς (επαρχιακή οδός 9) από θεομηνία 800.000 ευρώ. Αποκατάσταση οδού από διασταύρωση ΠΑΘΕ έως Παλαιόπυργο από θεομηνία 550.000 ευρώ.

Αποκατάσταση οδού Παλαιόπυργο – Κουλούρα – Μεσάγγαλα – Αιγάνη από θεομηνία 250.000 ευρώ. Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης από θεομηνία στην τοπική κοινότητας Κρανιάς δημοτικής ενότητας Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών 385.000 ευρώ.

Αποκατάσταση της επαρχιακής οδού 4 (Δήμητρα – Ανατολή) από θεομηνία 460.000 ευρώ. Αποκατάσταση τεχνικών στην επαρχιακή οδό 4 στο τμήμα (Σπηλιά – Ανατολή) από θεομηνία 240.000 ευρώ. Αποκατάσταση στην επαρχιακή οδό 5 (Καστρί – Καλαμάκι) από θεομηνία 610.000 ευρώ. Αποκατάσταση της επαρχιακής οδού 7 από θεομηνία 445.000 ευρώ.

Αποκατάσταση της επαρχιακής οδού 1 (Πλατύκαμπος – Αγιά) από θεομηνία 1.450.000 ευρώ. Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Καρίτσας – Κόκκινου Νερού και τμήματος προς πηγές Δήμου Αγιάς από θεομηνία 608.000 ευρώ.

Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μελίβοιας – Παλιουριάς από θεομηνία 490.000 ευρώ. Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 8 (Στόμιο – Ομόλιο) από θεομηνία 1.050.000 ευρώ. Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 19 μέχρι όρια ν. Τρικάλων από θεομηνία 1.730.000 ευρώ. Αποκατάσταση εθνικής οδού 26 από θεομηνία στα όρια της δημοτικής ενότητας Βερδικούσιας 580.000 ευρώ.

Αποκατάσταση οδού από Βερδικούσια – διασταύρωση Συκιάς – Βλαχογιάννι (Δήμου Ελασσόνας) από θεομηνία 611.300 ευρώ. Αποκατάσταση οδού από Βερδικούσια – Παλιάμπελα – Αμπέλια έως διασταύρωση στη θέση “Βαρκός” από θεομηνία 426.800 ευρώ.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου Δήμου Τεμπών 1.000.000 ευρώ. Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας δήμου Αγιάς 722.000 ευρώ. Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικής Κοινότητας Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας μετά από θεομηνία 830.000 ευρώ.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων του Πηνειού και του Ενιπέα 200.000 ευρώ. Καθαρισμός – διαμόρφωση και κατασκευή τεχνικών στα ρέματα Αγ. Αθανασίου – Κάτω Αιγάνης – Ρέντας – Παλιγιάννη – Ριζάκαινα και ρέματα Μεσαγγάλων 800.000 ευρώ.

Καθαρισμός – διαμόρφωση και κατασκευή τεχνικών σε ρέματα Πυργετού – Ραψάνης – Κρανιάς( Ρέμα Δέσης) – Κουλούρας (Ρέμα Παλιοποτάμου) 700.000 ευρώ. Καθαρισμός – διαμόρφωση και κατασκευή τεχνικών σε ρέματα της τοπικής κοινότητας Μακρυχωρίου, Αμπελακίων, Γόννων, Καλοχωρίου 550.000 ευρώ.

Αποκαταστάσεις συρματοκιβωτίων – έργων διευθέτησης χειμάρρων Δήμου Αγιάς 1.690.000 ευρώ. Καθαρισμός ρεμάτων και λιμνοδεξαμενής Σκήτης δήμου Αγιάς 825.000 ευρώ.

Τεχνικά έργα προστασίας και αντιστήριξης οδών Δήμου Αγιάς 3.330.000 ευρώ. Αποκαταστάσεις υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Αγιάς 1.300.000 ευρώ. Αποκατάσταση τεχνικών στον παραλιακό άξονα για την αντιμετώπιση θεομηνίας 565.000 ευρώ.

Αποκατάσταση ασφαλτικών στον παραλιακό άξονα από Βελίκα (θέση βραχάκια) έως Σκλήθρο για την αντιμετώπιση της θεομηνίας 980.000 ευρώ.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακαίνιση – βελτίωση – συντήρηση γυμναστηρίων Δήμου Ελασσόνας 500.000 ευρώ. Ανακατασκευή γηπέδων και γυμναστηρίων της ΠΕ Λάρισας 610.000 ευρώ. Βελτίωση και συντήρηση αθλητικών κέντρων ΠΕ Λάρισας 590.000 ευρώ.

ΚΤΙΡΙΑ

Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων από θεομηνία 60.000 ευρώ. Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγιάς 277.000 ευρώ.

ΠΗΝΕΙΟΣ

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Αντιπλημμυρική προστασία – καθαρισμός κοίτης στους παραπόταμους του Πηνειού ποταμού, 5.010.000 ευρώ.

Β. ΚΑΚΑΡΑΣ