ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ιστορία – Κατασκευή – ΕπιγραφήΕπίσκεψη

Από την κατασκευαστική πλευρά, το γεφύρι έχει να σημειώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν κυρίως το τεράστιο της κατασκευής. Τόσο το μήκος όσο και το ύψος του γεφυριού είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, καθώς επίσης και το μεγάλο άνοιγμα του καταστρώματος το οποίο φτάνει τα 5 μέτρα πλάτος.

 

Η γέφυρα αποτελούνταν από τέσσερις μεγάλες καμάρες το μήκος καθεμιάς από τις οποίες ήταν τα 15 μέτρα και το ύψος τους έφτανε τα 9 μέτρα. Από τις καμάρες αυτές, σήμερα διασώζεται μόνο η μία η οποία είναι από την αριστερή κοίτη του ποταμού και μάλιστα όχι η ακραία (η οποία έχει επιχωματωθεί από τις αποθέσεις υλικών του ποταμού). Άλλωστε, η κοίτη του ποταμού έχει μεταφερθεί σε μικρή απόσταση από την παλιά κοίτη της εποχής της κατασκευής του γεφυριού και επομένως αυτό το τμήμα παραμένει επιχωματωμένο κρύβοντας ένα τμήμα του γεφυριού μέσα στις αποθέσεις των φερτών υλικών.

Σε ορισμένα “ψηλά” σημεία του γεφυριού, υπάρχουν κάποια μικρότερα ανοίγματα τα οποία χρησιμοποιούνται για υπερχείλιση στην περίπτωση πλημμύρας ώστε να μην δημιουργούνται πιέσεις σε υψηλά σημεία με καταστροφικές συνέπειες για το γεφύρι. Τέτοια ανοίγματα, από την πλευρά της κοίτης η οποία ακόμα διαθέτει σημαντικά τμήματα σε άριστη κατάσταση, υπάρχουν περί τα 13, το δε σύνολο των τόξων στην κοίτη αυτή είναι περί τα 9, τα περισσότερα όμως είναι επιχωματωμένα και σχεδόν δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν από την πυκνή βλάστηση η οποία τα περιβάλλει.
Με όλες αυτές τις καμάρες, τα ανοίγματα και τόξα, το συνολικό μήκος του γεφυριού ανέρχεται σε περίπου 200 μέτρα, δείχνοντας έτσι τον τεράστιο όγκο της κατασκευής και φυσικά τη χρησιμότητά του για την οικονομία της περιοχής και τη σημασία του στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής.
Από όλη την κατασκευή όμως, αυτό στο οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, είναι το κυρίως άνοιγμα του 2ου τόξου (το μόνο που δεν καταστράφηκε) και τα χαρακτηριστικά που το αναδεικνύουν. Έτσι, μπορέσαμε και μετρήσαμε το ύψος του στα 7,50 μέτρα και τη διάμετρό του στα 15 μέτρα. Άλλο 1,5 μέτρο χρησιμοποιείται ως μεσόβαθρο για τη στήριξη του γεφυριού. Αριστερά και δεξιά του ανοίγματος, υπάρχουν άλλα μικρότερα, 3 σε κάθε πλευρά, από τα οποία το μεσαίο είναι οξυκόρυφο και τα ακραία ημικυκλικά. Τα ανοίγματα αυτά χρησιμοποιούνταν για την εκτόνωση της πίεσης που δέχονταν το γεφύρι στα υψηλά σημεία του και μάλιστα όταν συσσωρεύονταν φερτά υλικά και μεγάλοι κορμοί δέντρων και κλαδιά κατά τις μεγάλες “κατεβασιές” που περιοδικά συνέβαιναν.
Από τα διαζώματα των τόξων τα οποία βρίσκονται στην αριστερή κοίτη, έχουν αφαιρεθεί μεγάλες πέτρες οι οποίες τοποθετούνταν αργότερα σε σπίτια μιας και το υλικό ήταν λαξευμένο και επομένως δεν χρειαζόταν καμιά περαιτέρω επεξεργασία. Η χρήση αυτών των τόξων, γίνεται αντιληπτή όταν πλημμυρίζει ο Πηνειός και το νερό ξεχύνεται σε όλο το κάμπο.