Ολοκληρώνεται έργο μεγάλης περιβαλλοντολογικής σημασίας: Τα δίκτυα αποχέτευσης Πυργετού – Κρανιάς

Στην ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης Πυργετού – Κρανιάς προχωρούν Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Τεμπών με έργο προϋπολογισμού 2.294.000 € από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Κώστας Κολλάτος υπέγραψαν τη σύμβαση κατασκευής του έργου, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Το έργα υπάγονται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον» του ΠΕΠ Θεσσαλίας και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Πράξεις όχι λόγια. Συνεργαζόμαστε με τον Δήμο Τεμπών και τον Κώστα Κολλάτο και ξεκινάμε άλλο ένα έργο χρήσιμο, έργο ουσίας για το περιβάλλον και τους κατοίκους, που ρίχνει χρήμα στην τοπική οικονομία. Το έργο αυτό ολοκληρώνει το δίκτυο ακαθάρτων στον Πυργετό και την Κρανιά. Αυτό κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρει και συνεργάζεται, υλοποιώντας έργα μεγάλης σημασίας για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του».

Από την πλευρά του ο κ. Κ. Κολλάτος τόνισε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο με διπλή σημασία. Πρώτoν ολοκληρώνει τα έργα αποχέτευση και μπορεί να λειτουργήσει με επάρκεια ο βιολογικός καθαρισμός. Δεύτερον είναι ένα έργο τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας, καθώς αφορά την ευαίσθητη περιοχή απορροής του Πηνειού και λύνει ένα υπαρκτό πρόβλημα. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Κώστα Αγοραστό, που σεβόμενος της αγωνίες των κατοίκων, ενέταξε αυτό το σημαντικό έργο».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή τμήματος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Τοπικής Κοινότητας Πυργετού, καθώς και ολόκληρου του εσωτερικού δικτύου Κρανιάς. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πυργετού και το μεγαλύτερο μέρος του αποχετευτικού δικτύου Πυργετού έχουν ήδη κατασκευαστεί με χρηματοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Πρόγραμμα «Θησέας». Με το παρόν έργο κατασκευάζεται το υπολειπόμενο αποχετευτικό δίκτυο Πυργετού καθώς και το δίκτυο της Κρανιάς, συνολικού μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Τεμπών ενώ Κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας του είναι η ΔΕΥΑ Τεμπών. Ο ΦΠΑ βαρύνει την ΔΕΥΑ Τεμπών.

Η Περιβαλλοντική σημασία του έργου είναι σημαντική, καθώς στην περιοχή που αφορά παρουσιάζεται ιδιαίτερο πρόβλημα: τα αστικά λύματα επηρεάζουν τόσο τα υπόγεια ύδατα (μέσω των μεμονωμένων βόθρων) όσο και τα επιφανειακά ύδατα (μέσω των ιδιωτικών δικτύων αποχέτευσης που καταλήγουν σε ρέματα). Δυτικά του οικισμού της Κρανιάς και νότια του οικισμού Πυργετού υπάρχει περιοχή του δικτύου Φύση2000. Εκεί βρίσκεται το ρέμα Ζήγρα στο οποίο διοχετεύονται σημαντικές ποσότητες αστικών λυμάτων, τόσο της Κρανιάς όσο και του Πυργετού, που καταλήγουν στον Πηνειό Ποταμό, ο οποίος είναι προς χαρακτηρισμό ευαίσθητος αποδέκτης, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας.

Posted in ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ.