ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ. ΜΑΝΩΛΗ

Σκληρή ανταπάντηση της δημοτικής αρχής στο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο Τεμπών

Αν και τονίσαμε ότι δεν θα επανέλθουμε μέσω του τύπου (ηλεκτρονικού, γραπτού) στα ζητήματα που έθεσε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, αναγκαζόμαστε να το κάνουμε γιατί για μια ακόμη φορά ξεπέρασε τα εσκαμμένα, στην αγωνιώδη προσπάθεια που καταβάλλει  να βρίσκεται στην επικαιρότητα. 

 

Κατ’ αρχάς δεν υπάρχουν «άπλυτα», όλα είναι στο φως, διαφανή και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεση των συναδέλφων ανά πάσα στιγμή. Άλλωστε γνωρίζετε ότι έχει δοθεί εντολή να παραδίδεται άμεσα, σε κάθε ενδιαφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο ότι ζητήσει, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.  Τώρα, αν και πως θα παραλάβετε το Δήμο, θα τα πούμε στην ώρα τους.

Στην ουσία του θέματος:

Η εξόφληση των χρεών των σχολικών επιτροπών θα γίνει σταδιακά με τη βοήθεια του Δήμου, και η αναφορά μας στις μειώσεις και περικοπές των επιχορηγήσεων δεν αποτελεί δικαιολογία, αλλά πραγματικότητα.

Σχετικά με την οφειλή της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.  προς το Δήμο, που προέρχεται από το κόστος ενέργειας των αντλιοστασίων, τηρείται με απόλυτη συνέπεια ο διακανονισμός, ενώ το επιπλέον ποσό, προκύπτει από τον εκκαθαριστικό λογαριασμό των αντλιοστασίων και είθισται να εξοφλείται κατά προτεραιότητα. Είναι γνωστό ότι οφείλονται χρήματα στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. από τους Δημότες μας, ενώ γίνεται μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθούν τα τέλη άρδευσης σε χαμηλά επίπεδα για τους αγρότες και τους παραγωγούς. Να μην προσπαθεί λοιπόν ο συγγραφέας να εντυπωσιάσει με νούμερα.

Σε ότι αφορά την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, με φωτιστικά σώματα τύπου LED, δεν γνωρίζουμε από πού προκύπτει η αμφισβήτηση της μελέτης βιωσιμότητας της συγκεκριμένης επένδυσης. Αναφέρουμε λοιπόν, ότι σε σύνολο 5.270 φωτιστικών σωμάτων όλων των τύπων, η ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 1.152.476,01 kw/h, το ποσοστό μείωσης εκλυόμενων ρύπων σε 63,44% , ενώ η ετήσια μείωση δαπάνης οδοφωτισμού σε 172.871,40€. Σε αυτό το ποσό, εάν προστεθεί το κόστος συντήρησης και αγοράς συμβατικών φωτιστικών ήτοι 120.000,00 €/έτος αντιλαμβάνεται κανείς την ωφελιμότητα και την εξοικονόμηση χρημάτων που επιτυγχάνεται. Σε ότι λοιπόν αφορά τον ισχυρισμό του επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης, πως οι μόνοι ωφελούμενοι θα είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ο ανάδοχος του έργου, να του γνωρίσουμε πως το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προέκυψε μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την οικονομικότερη προσφορά επιτοκίου σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, ενώ η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με αξιόπιστη και αδιάβλητη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όλες οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες μας, είναι υπό την σκέπη του δημόσιου φορέα Κ.Α.Π.Ε (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), ενώ η οικονομία κλίμακος που επιτυγχάνεται, επιστρέφει ανταποδοτικά στους Δημότες μας.

Ίσως αυτό να ανησυχεί περισσότερο τον επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης!

https://paidis.com/2018/

Posted in ΠΟΛΙΤΙΚΑ.