ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Κοιμ. Αναστάσεως Λαζάρου