ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ

Ι.Ν. Αγίου Κοσμά του Αιτωλού