ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ

Ι.Ν. Αγίων Κοσμά Του Αιτωλού, Δημητρίου Μυροβλήτου & Αθανασίου Του Μεγάλου