Ερωτήματα Γ. Μανώλη για ρύθμιση οφειλών της ΔΕΥΑΤ

Ερωτήματα απευθύνει ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και δημοτικού συμβούλου Δ. Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης προς τον Δήμαρχο Τεμπών & Πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ κ. Κων/νο Κολλάτο. Αναλυτικά, επισημαίνει τα εξής:

«Σχετικά με την ρύθμιση οφειλών της ΔΕΥΑΤ προς το δήμο Τεμπών, προέκυψαν ζητήματα τα οποία

χρήζουν απαντήσεων, γιατί όπως αποδείχθηκε για ένα τόσο σοβαρό θέμα φερθήκατε με περισσή επιπολαιότητα και προχειρότητα.   Και ερωτώ:

1ον Γιατί κατά την διαδικασία ρύθμισης του χρέους της ΔΕΥΑΤ προς το Δήμο δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες (άρθρο 14 του Ν. 4483/2017);

2ον Ποιος αιρετός υπέγραψε την ρύθμιση του χρέους μη τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες και γιατί;

 

3ον Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της ζημιάς που θα υποστεί η ΔΕΥΑΤ;

4ον Πότε και πώς θα γίνει  η άμεση απόδοση του οφειλόμενου ποσού από τη ΔΕΥΑΤ στο δήμο Τεμπών;

Τέλος  με την κοινοποίηση  του παρόντος εγγράφου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας , ερωτάτε ο Συντονιστής της παραπάνω διοίκησης, αν θα κινηθεί η διαδικασία απόδοσης ευθυνών στα αιρετά όργανα για παράβαση καθήκοντος, τη στιγμή που δεν τηρήθηκαν οι  προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες (άρθρο 14 του Ν. 4483/2017)».

Posted in ΠΟΛΙΤΙΚΑ.