ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Περιπατητικές διαδρομές 

Πυργετός – Αγιος Ιωάννης Πρόδρομος Κρανιάς

Διαδρομή μιας ώρας περίπου, από το τμήμα του Κοιμητηρίου Πυργετού.

Ακολουθεί φωτογραφία πορείας.