Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισας: «Οι δασικοί χάρτες είναι μια ευκαιρία κάθαρσης…»

«Θα τερματιστούν παθογένειες ετών, με τους δασικούς χάρτες…», υποστηρίζουν, οι «Οικολόγοι Πράσινοι» Λάρισας και σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Πριν από λίγες εβδομάδες ξεκίνησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών για διάφορες περιοχές της χώρας μας και τις προηγούμενες ημέρες αναρτήθηκαν και για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας,

με εξαίρεση κάποιες δημοτικές και τοπικές Κοινότητες (αν και κανονικά θεωρούμε, ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και αυτές, καθόσον είχε προηγηθεί η καταγραφή τους, η οποία για λόγους ήσσονος σημασίας δεν περαιώθηκε και θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να πραγματοποιηθεί τάχιστα).

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών αποτελεί ένα σημαντικότατο βήμα, την ικανή και πάντως την αναγκαία συνθήκη, ώστε να τερματισθούν παθογένειες δεκαετιών, που ταλάνισαν τη χώρα μας και οδήγησαν σε πληθώρα αυθαιρεσιών και παρανομιών, βλάπτοντας κατάφωρα το κοινωνικό σύνολο και το δημόσιο συμφέρον.
Η ανάρτηση των χαρτών είναι αποτέλεσμα της βούλησης της παρούσας κυβέρνησης και ειδικότερα του προηγούμενου Αν. Υπουργού Γιάννη Τσιρώνη, ως και απόρροια των αρχών της Πολιτικής Οικολογίας, και θεωρήθηκαν και αναρτήθηκαν σε ελάχιστο χρόνο, αφού, ό,τι δεν έγινε επί σειρά δεκαετιών, πραγματοποιήθηκε, μέσα σε μόλις λίγους μήνες και μάλιστα στο κύριο μέρος τους από τις δημόσιες υπηρεσίες των Δασαρχείων, με τουλάχιστον δέκα φορές λιγότερο κόστος, και όχι από ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες στο παρελθόν επωφελήθηκαν δυσανάλογα χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα.
Από τη στιγμή που αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες, ξεκίνησε μια σφοδρότατη επίθεση εκ μέρους κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυρίως της μείζονος, ζητώντας την απόσυρση τους.
Η στάση αυτή είναι πραγματικά ακατανόητη και εάν δεν πρόκειται για την συνήθη πρακτική: αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, εγείρει, όντως, πολλά ερωτηματικά ως προς την σκοπιμότητά της.
Οι δασικοί χάρτες, σίγουρα, περιέχουν, αναπόφευκτα λάθη και παραλήψεις, αλλά τίποτα δεν μας εμποδίζει να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις ώστε να καταστούν απολύτως ορθοί και δίκαιοι και κάτι τέτοιο έχει, ήδη, προβλεφτεί. Ζητήματα, όπως η πρόβλεψη εξορθολογισμού των τελών επανεξέτασης, η πλήρης απαλλαγή αυτών για τους νομίμους κατόχους και η ισότιμη αντιμετώπιση των οικιστικών πυκνώσεων πρέπει να διευθετηθούν κατά προτεραιότητα.
Η ανάρτηση των δασικών χαρτών προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία κάθαρσης αφού θα πρέπει όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυθαίρετες νομιμοποιήσεις, υπηρεσιακοί, αιρετοί κ.α. να λογοδοτήσουν και να αποδώσουν ό,τι νομίμως προκύψει.
Μετά από αυτό το θετικό βήμα, της ανάρτησης των δασικών χαρτών, αναμένουμε το επόμενο βήμα δηλ. την αποκατάσταση των βλαβών από αυτούς που τις προκάλεσαν και τη διεύρυνση αυτής της αντίληψης, με την ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών και σε άλλους τομείς.
Σε τέτοιες προσπάθειες θα είμαστε σύμμαχοι και αρωγοί, διότι συμβάλλουν καθοριστικά στην επιδίωξη μιας βιώσιμης ευημερίας για την κοινωνία μας».

ΠΗΓΗ