Αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στο Δ. Τεμπών

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης «ΚΕΑ», όπως ανακοινώθηκε απο το Δ.Τεμπών .

Το ΚΕΑ απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Δικαιούχοι είναι όσοι το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα εξής ποσά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης :

Το ΚΕΑ απευθύνεται σε ανθρώπους  που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Δικαιούχοι είναι όσοι το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα εξής ποσά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης :

Mονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 1200 ευρώ, δύο ενήλικες ή μονογονεϊκή με ένα ανήλικο έως 1.800 ευρώ,

δύο ενήλικες με ένα ανήλικο έως 2.100 ευρώ,

δύο ενήλικες με δύο ανήλικα έως 2.400 ευρώ,

τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα έως 2.700 ευρώ,

τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα  έως 3.000 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 15.000 για κάθε πρόσθετο μέλος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά πριν την αίτησή τους:

1.Φορολογική δήλωση του 2015. Εκκαθαριστικό ή το έντυπο Ε1 δήλωσης έτους 2015.

2.ΑΜΚΑ του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού.

3.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού

4.ΑΦΜ του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού

5.Τραπεζικός Λογαριασμός. Χρειάζεται το IBAN (ο αριθμός που αναφέρεται πάνω στο βιβλιάριο) του αιτούντος.

6.ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας και τα φιλοξενούμενα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους (βρίσκεται στον ιστότοπο www.keaprogram.gr ή χορηγείται από την Υπηρεσία μας).

Εξαιρούνται από το πρόγραμμα όσοι έχουν εισόδημα για το προηγούμενο εξάμηνο μεγαλύτερο από ένα άτομο 1.200 €, δύο ενήλικες ή μονογονεϊκή με ένα ανήλικο 1.800 €, δύο ενήλικες με ένα ανήλικο 2.100€, δύο ενήλικες με δύο ανήλικα 2.400€, τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα 2.700€.

Άτομα που φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων.

Άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κ.λ.π)ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.

Άτομα ή οικογένειες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Στέγαση και    επανένταξη» για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.

Οι αιτήσεις θα γίνονται  ηλεκτρονικά, είτε μόνος του ο καθένας  με τους κωδικούς του TAXIS,είτε στα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών

Πληροφορίες Δ.Τεμπών κ.Κώστας Στρούλιος τηλέφωνο επικοινωνίας 2495350400 και στα ΚΕΠ Μακρυχωρίου τηλ.2495023911 -ΚΕΠ Συκουρίου τηλ.2495052900 και στο ΚΕΠ Κάτω Ολύμπου τηλ.2495042905

ΠΗΓΗ